„იალჩინტრანსი“ :


 • ლოჯისტიკის  სანდო პარტნიორი!
 • ჩვენი კომპანიის წარმატებას განსაზღვრავს კლიენტების დაკმაყოფილება, რასაც გამოცდილი და მაღალკვალიფიკაციური თანამშრომლები უზრუნველყოფენ.
 • კომპანიის მნიშვნელოვანი პრინციპი გახლავთ, მომხმარებელს გაუწიოს სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება.
 • კმაყოფილი კლიენტი ჩვენი მომავალი წარმატების საწინდარია.
 • გადაწყვეტილების მიღება ხდება ყოველთვის სწორი მიმართულებით.
 • სიახლეები  არ გვაშინებს.
 • ჩვენ პასუხისმგებელნი ვართ არა მხოლოდ ჩვენი საქმის, არამედ გარშემო მყოფი თითოეული ადამიანის მიმართ.
ჩვენი ფასეულობები:

 • ორიენტირებულნი ვართ  მომხმარებლის, პერსონალისა და საქმიანი პარტნიორების დაკმაყოფილებაზე.
 • საქმიანი ურთიერთობების ეთიკასა და მორალს დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ.
 • მომსახურების ყოველდღიურად გაუმჯობესების, განვითარების და ტექნოლოგიური სიახლეების მომხრენი ვართ.
 • საზოგადოების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ჩვენი პასუხისმგებლობაა.
 • პერსონალის განვითარებასა და პროფესიონალიზმზე ვზრუნავთ.