ხარისხის პოლიტიკა

 ჩვენი მიზანია,  ვიყოთ ლიდერი კომპანია. ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ სიახლეები კლიენტების მოთხოვნილებების შესაბამისად. ასევე მოვიპოვოთ მათი ნდობა და გავამართლოთ მათი მოლოდინი.   
გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს, გარემოს დაცვა. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიებს ჩვენ საქმიანობაში. გარემოს ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას ვუზრუნველყოფთ. ნარჩენები მოწმდება სერთიფიცირებული კომპანიების მიერ, რომელიც დამოწმებულია ოფიციალურად ხელისუფლების მიერ.