მოგვანდეთ თქვენი პროდუქციის სწრაფი და
სანდო გადაზიდვა მთელ მსოფლიოში. „იალჩინტრანსი“ მომხმარებელს სთავაზობს უნაკლო და საუკეთესო ფორმით მომსახურებას.

ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს გამბაჟების მომსახურებას უპრობლემო და კომფორტული გზით. კომპანიას გააჩნია ამ სფეროში უდიდესი გამოცდილება და მომხმარებლის მოთხოვნას უნაკლოდ აკმაყოფილებს.

 კომპანია უმაღლესი ტექნოლოგიების საშუალებით  განკარგავს  საბაჟო საქმეებს და სახელმწიფოს აწვდის განხორციელებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაციას.  მყისიერად ხდება ტვირთის მონიტორინგი და სამუშაოს  დასრულების შემდეგ საწყობში შენახვა.

  „იალჩინტრანსის“ კომპანია პასუხისმგებელია ტვირთის მიწოდებაზე ყოველგვარი დაზიანების გარეშე. და უზრუნველყოფს დატვირთვისა და გადმოტვირთვის ოპერაციების ზედამხედველობას. განბაჟების პროცედურები, დეკლარაციები და ინსფექრირების პროცედურები ტარდება მოკლე დროში, რადგან საქმის მოგვარება ხდება ელექტრონულად ჩვენი ფირმის საშუალებით.

 ვთანამშრომლობთ სადაზღვეო კომპანიებთან, რომლებიც გაგიწევთ სადაზღვეო მომსახურებას იმპორტისა და ექსპორტის დროს თქვენი სურვილის მიხედვით.