მოგვანდეთ თქვენი პროდუქციის სწრაფი და
სანდო გადაზიდვა მთელ მსოფლიოში. ლოჯისტიკა გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. გთავაზობთ, საექსპორტო, საიმპორტო და სატრანზიტო ტვირთების მიწოდების მომსახურებას.

ლოჯისტიკის სფეროში „იალჩინტრანსი“ გახლავთ მსოფლიოში საუკეთესო.