მოგვანდეთ თქვენი პროდუქციის სწრაფი და
სანდო გადაზიდვა მთელ მსოფლიოში. საქართველოს დედაქალაქის თბილისის ლოჯისტიკა უზრუნველყოფს ტვირთის უსაფრთხო შენახვას, მომხმარებელთა უპრობლემო ორგანიზებულ მომსახურებას. ჩვენი მიზანია მომხმარებლის ნდობის გამართლება.

 

ჩვენს მომსახურებაში შედის:

  • საწყობის შერჩევა საჭიროების მიხედვით
  • სასაწყობო პირობების შერჩევა გლობალური და ლოკალური თვალსაზრისით
  • შეკვეთის დაპროექტება და დაგეგმარება ტვირთის შესაბამისად
  • ინვენტარიზაციის მართვა
  • სადისტრიბუციო და სატრანსპორტო მომსახურება