მოგვანდეთ თქვენი პროდუქციის სწრაფი და
სანდო გადაზიდვა მთელ მსოფლიოში. შპს „იალჩინტრანსი“ გთავაზობთ,   სარკინიგზო გადაზიდვებს, მძიმე და დიდი მოცულობის ტვირთების ტრანსპორტირებას.

 „იალჩინტრანსი“ წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სარკინიგზო სატრანსპორტო კომპანიას ჩვენს ქვეყანაში. სარკინიგზო გადაზიდვები დასავლური სამყაროს ყველაზე მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო მომსახურება გახლავთ.

 ჩვენი კომპანია ძირითადად სარკინიგზო გადაზიდვებს ასრულებს ევროკავშირის ქვეყნებში და თურქეთიდან საქართველოში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, თურქემენეთსა და უზბეკეთში.  ტრანსპორტირება ხდება შესაბამის განსაზღვრულ დროში და უსაფრთხოდ.

 სარკინიგზო ტრანსპორტირება ბოლო წლების განმავლობაში საზოგადოებაში პოპულარულია და გააჩნია უპირატესობა სხვა სატრანსპორტო სერვისებთან შედარებით.

 სარკინიგზო გადაზიდვების მანქანები უზრუნველყოფილია  შესაბამისი სიჩქარით, რაც ტვირთის სიმძიმეს ექვემდებარება.


 საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვები გთავაზობთ უპირატესობებს სხვა ტიპის გადაზიდვებთან შედარებით


1.    ტრანსპორტირების ტიპი, რომელიც ზრუნავს გარემოზე
2.    სხვა ტრანსპორტირების ტიპებთან შედარებით უფრო უსაფრთხოა
3.    სახმელეთო გადაზიდვებს ხელს არ უშლის
4.    სთავაზობს მომხმარებელს საუკეთესო პირობებს, ფასებს და ვადებს
5.    საერთაშორისო გადაზიდვების შესრულების დროს საზღვარზე მისი გატარება უფრო მარტივი გზით ხდება
6.    სარკინიგზო ტრანსპორტირება სახმელეთოსთან შედარებით უფრო ხანგრძლივია, თუმცა დრო არის განსაზღვრული
7.    მძიმე და დიდი მოცულობის ტვირთისათვის ყველაზე შესაფერისი გადამზიდი საშუალებაა.