მოგვანდეთ თქვენი პროდუქციის სწრაფი და
სანდო გადაზიდვა მთელ მსოფლიოში. სადისტრიბუციო მომსახურებისათვის აუცილებელია კომპანიამ უზრუნველყოს მიმწოდებლის ორგანიზებულობა.

 შპს „იალჩინტრანსი“  საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებული ოფისებიდან მომხმარებელს ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას უზრუნველყოფს.