İş ortaklarımızın güven ve desteği ile

ZİRVEYE YÜRÜYORUZ

 

 YALÇIN TRANS 2012 yılında Gürcistan’nın dış ticaret alanında gösterdiği gelişmeye paralel olarak nakliye sektörüne hizmet arz etmek amacıyla kurulmuştur.

 Başlangıçta 1 araç ve 4 personelle çıkılan yolda ciddi mesafeler alınmış ve gerek yurt dışı şirketleriyle yapılmış olan işbirlikleri gerekse personel, tesis, araç kalite ve miktarlarında yapılan yatırımlarla 2012 yılından başlayarak büyük mesafeler kat etmeye ve Misyonunun gereğini uygulamaya devam etmektedir.

 2018 Yılında YALÇIN TRANS,  Avrupa ülkelerinden Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan ülkelerine parsiyel ve komple hizmetlerini donanımlı ekipmanları ile hizmet sunmaktadır. İstanbul’da bulunan deposu tamamı ile özmal çekici ve Tenteli Dorselerden oluşan 20 araçlık modern filosu ile müşterilerine lojistik çözümler üretmektedir.Uluslararası taşımacılık ve Lojistiğe bakış açımız:

 Günümüz iş hayatında artık üretimden çok malın temini önem kazanmıştır.

 Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile üretim dünyanın her tarafında yapılabilir hale gelmiştir.

 Bir ülkenin taşımacılık alanında bizim tabirimizle "ucuz, hasarsız ve zamanında" alıcıya ulaştırılmasında o ülke altyapı olanaklarının kalitesi ile eş orantılıdır. Burada Lojistik hizmet veren şirketlerin önemi ise o ülke olanakları ve müşteri ihtiyaçlarına göre ürettikleri çözümler ve alıcıya yansıtmış olduğu maliyetiyle önem kazanır. Bu mantıkla olaya bakıldığında Lojistik sektörünün kendi bünyesinde çok halkalı bir zincir olduğunu ve her zincirin iyi çalışması sonucu toplam sonucu etkilemesi gibi ve hizmetin üretildiği an tüketilmesi özelliğinden dolayı diğer sektörlerden ayrılır bir yönü olduğunu görebiliriz.
Biri birinden ayrılamaz parça;


 Taşımacılık ve Lojistik sektörü yukarıda da ifade edildiği gibi her bir halkasının titizlikle yapılması aksi halde toplam faydaya ulaşılamayacağı sonucunu çıkarır. Sektörde taşımacı, depocu, gümrük müşavirliği gibi ana hizmet sağlayıcıları vardır. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış olması halkanın sağlamlığının kanıtıdır. Ama püf noktası şudur ki, işletmeler istediği kadar büyük olsun, tüm olanaklarının maksimum seviyede olması bunu her birimde, her zaman ve tüm dünyada mümkün olmayacağından iyi bir servisin büyüklükle doğru orantılı olmadığını gördük. Yalçın Trans mantığı ise hiçbir kuruluşa bağlı olmayan, kendi ofis ve tesis hedefi ile her yerde her an müşteri odaklılığı ile optimum seviyede hizmet verebilmesidir. Burada mühim olan Yalçın Trans mantığıyla hareket eden gurubumuz gerçekten her yerde her zaman müşteriye verebileceği " kulvarlarda en iyi iş ortağı olmasıdır.”