Ürünlerinizi bizimle tüm dünyaya hızlı ve güvenli gönderin! Uluslararası Demiryolu taşımacılığı, firmalara ağır ve hacimli yüklerin taşınması noktasında çok yüksek maliyetlere katlanılmadan hizmet alınmasını sağlayan bir taşımacılık türüdür. 
 
 Ülkemizde, gelişmiş batı dünyasının temel taşıma modellerinden en önemlisi olan demiryolu taşımacılığı konusunda da YALÇIN TRANS demiryolu taşımacığı firmaları'nın başında gelmekte ve natif taşımacılık hizmeti sunmaktadır.
 
 Yalçın Trans ağırlıklı olarak AB Ülkeler ve  Türkiye'den Gürcistan üstünden Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a demir yolu taşımacılığını önceden belirlenmiş taşıma sürelerine uygun olarak ürünlerini güvenilir lojistik bünyemizde taşımaktadır.
 
 Demiryolu taşımacılığı, güvenilir olması, insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata riskinin asgariye indirilmiş olması, rekabetçi maliyetler oluşturulabilmesi, güzergah üzerindeki avantajları ve çevre dostu bir çözüm oluşturması itibarıyla son dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma modelidir.
Demiryolları taşımacılığı türünde kullanılan araçların hız kapasiteleri, verilen taşıma hizmetinin türü ve mahiyetine göre paralellik göstermektedir.
 Uluslararası Demir Yolu Taşımacılığı Diğer Taşıma Türlerine Göre Bazı Avantajlar Sunmaktadır

  1. Çevreye duyarlı bir taşımacılık türüdür.
  2. Diğer taşıma türlerine göre daha güvenlidir.
  3. Kara yolu trafik yükünü hafifletir.
  4. Genelde diğer taşıma natiflerinin aksine uzun dönem sabit fiyat garantisi vardır.
  5. Uluslararası geçişlerde kara yolunda geçiş sınırlamaları bulunurken transit ülkelerin tercih ettiği bir taşıma türü olmasından dolayı geçiş üstünlüğü verilmektedir.
  6. Transit süreleri kara yoluna göre biraz daha fazla olmasına rağmen sefer süreleri sabit durumdadır.
  7. Ağır tonajlı ve havaleli yükler için en uygun taşıma türüdür.